Zaproszenie do udziału w projekcie

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Młodzi-pracujący!” realizowanego przez INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO ,,EPIKUR’’  Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Zapraszamy do bieżącego monitorowania strony internetowej projektu, w szczególności zakładki AKTUALNOŚCI!