Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb
i diagnoza możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego
08.10.2020

09.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

8.00-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

8.00-16.00

INSTYTUT KARIERY
I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10