Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

9.00-13.00

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-11.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP.
Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10