Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

 

8.00-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk

 

10