Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1. Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 09.11.2020

10.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

 

8.00-20.00

8.00-18.00

8.00-14.00

8.00-14.00

 

INSTYTUT KARIERY
I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O., 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
 

9