Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo indywidualne 28.11.2020 9.00-19.00 ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk 10

 

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo indywidualne 24.11.2020

25.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

30.11.2020

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów  15