Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

  Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe

 

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

9-14.30

9-14.30

9-14.30

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 4