Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

  Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe

 

14.12.2020 9-14.30 ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 4
15.12.2020 9-14.30
16.12.2020 9-14.30