Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – grupa 5

Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe 28.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

08.00-13.30

08.00-13.30

08.00-13.30

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów          4