Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

  Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe

 

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

9-14.30

9-14.30

9-14.30

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 4

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo indywidualne 28.11.2020 9.00-19.00 ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk 10

 

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo indywidualne 24.11.2020

25.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

30.11.2020

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

16.15 -19.15

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów  15

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1. Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 09.11.2020

10.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

 

8.00-20.00

8.00-18.00

8.00-14.00

8.00-14.00

 

INSTYTUT KARIERY
I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O., 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
 

9


Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

12.11.2020

7-11

7-11

7-11

9-13

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O.,   ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 8

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

 

8.00-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk

 

10


Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP

 

30.10.2020

02.11.2020

8.00-18.00

8.00-18.00

ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk 10

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo indywidualne

 

 

29.10.2020

 

30.10.2020

02.11.2020

16-19

 

16-19

16:30-19:30

 

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR
SP. Z O.O., 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10


Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

8.00-20.00

8.00-18.00

8.00-14.00

8.00-16.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O.,  ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 9

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

9.00-13.00

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-11.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP.
Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp.

Rodzaj wsparcia / działania

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Liczba uczestników

1

Poradnictwo zawodowe grupowe

 

21.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

8-14.30

8-14.30

8-14.30

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR
SP. Z O.O., 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

10