Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb
i diagnoza możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego
08.10.2020

09.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

8.00-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

8.00-16.00

INSTYTUT KARIERY
I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10

Informacja

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 06.10.2020 08.10.2020 09.10.2020

12.10.2020

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-9.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP.
Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 14.09.2020 –

21.09.2020

7.00-11.00 INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O., 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Młodzi-pracujący!” realizowanego przez INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO ,,EPIKUR’’  Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Zapraszamy do bieżącego monitorowania strony internetowej projektu, w szczególności zakładki AKTUALNOŚCI!