Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
  2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  3. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU NA POZIOMIE ISCED-3 WŁĄCZNIE
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU POTWIERDZAJĄCE STATUS BIERNEGO ZAWODOWO
  5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM
  6. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  PROJEKTU O GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA
  7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  8. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/MP

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 39 uczestników projektu „Młodzi – pracujący!”

Szczegółowe informacje w załącznikach:


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 1/1.2.1/MP do projektu: „Młodzi – pracujący!”

Szczegóły w załączniku:


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/MP

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla 38 uczestników projektu „Młodzi – pracujący!”

Szczegółowe informacje w załącznikach:


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 2/1.2.1/MP do projektu: „Młodzi – pracujący!”

Szczegóły w załączniku: