Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – grupa 7

Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe 05.01.2021

07.01.2021

08.01.2021

9.30-15.00

9.30-15.00

9.30-15.00

ul. Budowlanych 1, 35-200 Przeworsk          4