Informacja

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP 06.10.2020 08.10.2020 09.10.2020

12.10.2020

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-9.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP.
Z O.O.,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
10