Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

8.00-20.00

8.00-18.00

8.00-14.00

8.00-16.00

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO EPIKUR SP. Z O.O.,  ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 9