Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji UP

 

30.10.2020

02.11.2020

8.00-18.00

8.00-18.00

ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk 10