Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – grupa 3

Rodzaj wsparcia / działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Poradnictwo zawodowe grupowe 21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

08.00 – 13.30

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 4